• Verkoop donderdag 14 juli, vrijdag 15 juli en zaterdag 16 juli
  • Theereheide 5, Sint-Michielsgestel (voormalige voetbalkantine) Pinapparaat aanwezig!
  • donderdag & vrijdag 10.00-17.00 uur
  • zaterdag 10.00-14.00 uur

Over onze Stichting

Het doel van Stichting Kledingbank Sint-Michielsgestel is kosteloos kleding te verstrekken aan cliënten die  aangemeld zijn door maatschappelijke welzijnsorganisaties waarmee Stichting Kledingbank Sint-Michielsgestel samenwerkt. Deze organisaties bepalen of cliënten met het oog op  hun financiële situatie en welzijn in aanmerking komen voor de diensten  van de Kledingbank.  De verstrekking van kleding vindt periodiek plaats middels een puntensysteem.

Wij willen ons doel bereiken door het inzamelen van nieuwe en gebruikte kleding. De gebruikte kleding wordt nagekeken op bruikbaarheid. Op vooraf vastgestelde data en tijden kunnen cliënten kleding uit komen zoeken.

Natuurlijk maakt de Kledingbank ook kosten, zoals huur van de locatie, verwarming en verlichting, inrichting en onderhoud, etc. Om deze kosten te dekken, vindt er periodiek verkoop van kleding plaats. Kijk voor meer informatie onder het kopje GESTELS GOEI GOED.

Zoals elke andere stichting mogen ook wij geen winst maken. Vrijwilligsters en bestuur werken pro deo. Na aftrek van onze vaste lasten en exploitatiekosten wordt het positieve saldo besteed aan de aanschaf van nieuwe onderkleding voor onze cliënten.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, maakt de stichting haar activiteiten kenbaar op sociale media (Facebook pagina: Kledingbank Gestel) en regelmatig in Weekblad De Brug.