• Verkoop donderdag 20 januari, vrijdag 21 januari en zaterdag 22 januari
  • Theereheide 5, Sint-Michielsgestel (voormalige voetbalkantine). Pinapparaat aanwezig!
  • Donderdag + vrijdag 10.00-17.00 uur
  • Zaterdag 10.00-14.00 uur

Over onze Stichting

Het doel van Stichting Kledingbank Sint-Michielsgestel is gratis kleding te verstrekken aan cliënten die worden aangemeld door een professionele organisatie die de afweging heeft gemaakt of de financiële, sociaal-emotionele of psychische situatie van de cliënt zodanig is dat hij of zij gebruik kan en mag maken van de diensten van de Kledingbank. Deze verstrekking van kleding vindt periodiek plaats middels een puntensysteem.

 

We willen ons doel bereiken door inzamelen van nieuwe en gebruikte kleding. De gebruikte kleding wordt uiteraard nagekeken op bruikbaarheid. Op vooraf vastgestelde data en tijden kunnen cliënten kleding uit komen zoeken. Natuurlijk maakt de Kledingbank ook kosten, denk hierbij aan de huur van de locatie, vaste lasten, wasmiddel etc. Om deze kosten te dekken, vindt er periodiek ook verkoop van kleding plaats. Kijk voor meer informatie onder het kopje GESTELS GOEI GOED.

Zoals elke andere stichting mogen ook wij geen winst maken. Vrijwilligsters en bestuur werken uiteraard pro deo. Na aftrek van onze vaste lasten en exploitatiekosten wordt het positieve saldo besteed aan de aanschaf van nieuwe onderkleding voor onze cliënten.

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, maakt de stichting haar activiteiten kenbaar op sociale media (Facebook pagina: Kledingbank Gestel) en regelmatig in Weekblad De Brug.