Contact                     Contactformulier

Bezoekadres & postadres:

Theereheide 5

5271 VN  Sint-Michielsgestel

Bank:

NL 30 RABO 037.93.82.326 t.n.v. 

Stichting De Kledingbank Sint-Michielsgestel

KvK:

KvK 80874606 te Den Bosch

Telefoonnummer:

06-49103264

Internet:

www.kledingbanksint-michielsgestel.nl

E-mail: kledingbankgestel@gmail.com

 

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Kledingbank/Gestels Goei Goed zorgvuldig is bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan de Kledingbank/Gestels Goei Goed niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Kledingbank/Gestels Goei Goed kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele foutieve informatie op de website.

De Kledingbank/Gestels Goei Goed behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo's etc). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kledingbank/Gestels Goei Goed of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie van deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.