Gratis kleding

Er zijn in onze gemeente veel mensen die, na het betalen van de wekelijkse boodschappen en de vaste lasten, te weinig geld over hebben om kleding te kopen voor zichzelf of voor de kinderen. Sommigen tijdelijk, anderen voor langere tijd. Geldt dat voor u? Dan zijn wij ook voor ú begonnen met de Kledingbank Sint-Michielsgestel.  Als u een verwijzingsformulier heeft, dan nodigen wij u twee keer per jaar uit voor een bezoek aan de Kledingbank. In het voorjaar kunnen u en uw gezinsleden zomerkleding komen uitzoeken en in het najaar winterkleding. Ieder gezinslid mag dan voor een aantal punten gratis kleren uitzoeken.

Verwijzers

Onze vrijwilligers beoordelen niet zelf of u in aanmerking komt voor gratis kleding. Wij werken daarvoor samen met instanties die hulp bieden bij problemen die mensen thuis kunnen hebben. Deze instanties kunnen voor u een verwijzing naar de Kledingbank regelen.

Op dit moment kunt u voor een verwijzingsformulier terecht bij de volgende organisaties: 

  • Vluchtelingenwerk
  • Voedselbank Boxtel + Sint-Michielsgestel
  • Gemeente Sint-Michielsgestel / Loket Wegwijs, tel: 073 5531600
  • BINT tel: 073 5515432
  • Sociaal Team Sint-Michielsgestel
  • VIVENT Thuiszorg
  • Opvanghuis Berlicum
  • Schuldhulpmaatje
  • Bureau Jeugd en Gezin

 

Wie komen in aanmerking voor gratis kleding?

Inwoners van Berlicum, Middelrode, Den Dungen, Maaskantje, Gemonde en Sint-Michielsgestel die een verwijzingsformulier hebben voor de Kledingbank Sint-Michielsgestel. 

Op een verwijzingsformulier kunnen alle gezinsleden vermeld worden die op hetzelfde adres wonen en voor gratis kleding in aanmerking komen.

 

En dan?

Met een ingevuld en ondertekend verwijzingsformulier kunt u met de Kledingbank Sint-Michielsgestel een afspraak maken voor een eerste bezoek. Dat kan via ons telefoonnummer: 06 49103264.

Bij elk bezoek moeten alle gezingsleden hun legitimatiebewijs meebrengen. Ouders mogen kleren voor hun kinderen uitzoeken, maar kinderen vanaf 12 jaar moeten zelf meekomen.

Voor volgende bezoeken krijgt u van ons altijd een uitnodiging om weer een afspraak te maken.

 

Huisregels

Alles wat u moet weten voor een bezoek aan de Kledingbank staat in onze huisregels:  zie knop hiernaast.

 

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Hierin is geregeld wat wel en niet mag met de persoonsgegevens van cliënten en wat uw rechten zijn als wij uw gegevens verwerken en gebruiken (zie AVG verklaring hiernaast). De Kledingbank gebruikt uw adresgegevens enkel voor het sturen van vervolguitnodigingen voor kledinguitgiften. 

Als u dat wilt, kunt u uw gegevens laten verwijderen uit de administratie van de Kledingbank. Hiervoor stuurt u een verzoek per e-mail naar kledingbankgestel@gmail.com of via het contactformulier onder de knop Contact.