• Verkoop donderdag 14 juli, vrijdag 15 juli en zaterdag 16 juli
  • Theereheide 5, Sint-Michielsgestel (voormalige voetbalkantine) Pinapparaat aanwezig!
  • donderdag & vrijdag 10.00-17.00 uur
  • zaterdag 10.00-14.00 uur

AVG - privacy

AVG en privacy

Voor ons is privacy erg belangrijk. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Hierin is geregeld wat allemaal wel en niet mag met de persoonsgegevens van mensen. Maar ook wat organisaties zoals Kledingbank Sint-Michielsgestel wel en niet mag met deze gegevens en wat uw rechten zijn als wij uw gegevens verwerken en gebruiken.

Daarom vragen wij elke nieuwe cliënt om toestemming voor het opslaan van zijn/haar gegevens. Wij zullen u om deze toestemming vragen wanneer u met uw nieuwe doorverwijzing bij de Kledingbank komt voor uw afspraak. U moet dan ook een handtekening zetten ter goedkeuring. De afspraken worden door ons geregistreerd.

Wij doen ons uiterste best om tijdens de uitgiftemomenten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Integriteit en respect staan bij ons voorop.

Natuurlijk heeft u ten alle tijden de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen uit de administratie van de Kledingbank. Hiervoor stuurt u een e-mail naar kledingbankgestel@gmail.com of via het contactformulier onder het kopje Contact.

Privacyverklaring Kledingbank 2021
PDF – 82,1 KB 220 downloads

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Kledingbank/Gestels Goei Goed zorgvuldig is bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan de Kledingbank/Gestels Goei Goed niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Kledingbank/Gestels Goei Goed kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele foutieve informatie op de website.

De Kledingbank/Gestels Goei Goed behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo's etc). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kledingbank/Gestels Goei Goed of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie van deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.